אחזקת אתרים

PLAY
ש"ח
500
PLAY למתחילים
3 שעות חודשיות
שעת תכנות
שעת גרפיקה
שעת העלאת תכנים
התחייבות לשנה
עדכונים לאתר
דוח חודשי
!LETS PLAY
ACTIVE
ש"ח
750
ACTIVE למתקדמים
7 שעות חודשיות
2 שעות תכנות
2 שעות גרפיקה
3 שעות העלאת תכנים
התחייבות לשנה
עדכונים לאתר
דוח חודשי
!LETS GO ACTIVE
EXTREME
ש"ח
1500
EXTREME להולכים עד הסוף
15 שעות חודשיות
5 שעות תכנות
5 שעות גרפיקה
5 שעות העלאת תכנים
התחייבות לשנה
עדכונים לאתר
דוח חודשי
!TIME FOR EXTREME